Nasz misja

Naszym celem jest udzielenie możliwie skutecznej pomocy, w trosce o dobro naszych Klientów, w tym w szczególności ich małoletnich dzieci. Pomagamy przy sporządzeniu planów opiekuńczo-wychowawczych, prowadzimy zarówno spory sądowe, jak i negocjacje przedsądowe, w celu wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań w zakresie spraw rodzinnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Milena Witkowska

Prawo cywilne
Spory sądowe
Prawo odszkodowawcze
Umowy i transakcje handlowe
Obsługa prawna firm i indywidualnych przedsiębiorców prowadzonych działalność gospodarczą

O mnie

Jestem absolwentką …

OFERTA

Prawo cywilne ( w tym prawo  gospodarcze, Prawo pracy, Prawo rodzinne)

Prawo cywilne ( w tym prawo gospodarcze, Prawo pracy, Prawo rodzinne)

Zajmuję się kompleksową pomocą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym m. in. o rozwód, separację, alimenty, kontakty z dzieckiem, a także prawa majątkowego rodzinnego związanego z podziałami majątków dorobkowych małżeńskich oraz ustanawianiem rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

Naszym celem jest udzielenie możliwie skutecznej pomocy, w trosce o dobro naszych Klientów, w tym w szczególności ich małoletnich dzieci. Pomagamy przy sporządzeniu planów opiekuńczo-wychowawczych, prowadzimy zarówno spory sądowe, jak i negocjacje przedsądowe, w celu wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań w zakresie spraw rodzinnych.

Spory sądowe

Spory sądowe

Prowadzę postępowania z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, prawa handlowego i kontaktowego przed sądami powszechnymi postępowania sądowo – administracyjne, sporne postępowania administracyjne.

Świadczę usługi polegające na kompleksowej obsłudze postępowania sądowego, egzekucyjnego i zabezpieczającego, ponadto dostrzegając pozytywne aspekty pozasądowego rozstrzygania sporów, uczestniczymy w imieniu naszych Klientów w przedsądowych negocjacjach, mediacjach i polubownym rozwiązywaniu sporów.

Umowy i transakcje handlowe

Umowy i transakcje handlowe

Przygotowuje i opiniuje projekty umów, zarówno dla osób prywatnych, jak i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prowadzimy negocjacje i rokowania, dążąc do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, a także mające na celu skuteczne zabezpieczenie wykonania umowy.

Reprezentujemy Klientów w sporach powstałych w związku z realizacją zawartych umów.

Obsługa prawna firm i indywidualnych przedsiębiorców prowadzonych działalność gospodarczą

Obsługa prawna firm i indywidualnych przedsiębiorców prowadzonych działalność gospodarczą

Prowadzę bieżącą i kompleksową obsługę prawną firm. Zajmuję się sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów spółek, rejestracją spółek, rejestracją zmian w spółkach, w tym w składzie organów, w zakresie wspólników, zmiany umów i statutów, sporządzamy akty wewnętrzne w spółkach, opracowujemy dokumenty związane z likwidacją lub rozwiązaniem spółek, jak również z związanych z bieżącą działalnością spółek.

Prawo odszkodowawcze

Prawo odszkodowawcze

Reprezentuje Klientów w postępowaniach likwidacyjnych oraz przed sądami obu instancji. Dochodzimy roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń dobrowolnych.

REKOMENDACJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Anna Kowalska

Pani Milena Witkowska to wyjątkowa prawniczka. Nasze sprawy załatwiła bardzo szybko w profesjonalny sposób. Zdecydowanie polecam ją jako radcę prawnego.

Jan Kowalski

KONTAKT

logo-kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Milena Witkowska

ul. Powstańców Wielkopolskich 30, lok.12
91-018 Łódź

tel. 607 235 252
email: m.witkowska@kmw.com.pl
www.kmw.com.pl

NIP: 7712715331, REGON: 364120185